xử lý các bà mẹ tham gia vào hội đồng để thúc đẩy năng suất trong Miranda Chắn vạn văn

Chắn vạn văn phongvantruyenky.org

Trong hoạt động này được thực hiện trong nội sinh Nucleus Antonio Jose de Sucre ở Palo Verde, việc chuyển đổi sang sản xuất mới Fundaproal liên quan đến tái hòa nhập của vi xử lý bà mẹ giải quyết

 

Chắn vạn vănDownload phong van truyen ky về máy ios
Chắn vạn văn
phongvantruyenky.org

Caracas, ngày 30 tháng ba năm 2016 .- Các nhà máy điện của Chương trình chiến lược Foundation thực phẩm (Fundaproal) tiếp tục quá trình định nghĩa lại, lần này về chế biến và các bà mẹ chịu trách nhiệm cho các ngành Jose Felix Rivas và Barrio Liên minh Township giáo xứ Caucaguita Sucre, tiểu bang Miranda tham gia cuộc họp được tổ chức với mục đích thông báo cho tầm quan trọng của quá trình này.

Chắn vạn vănTải game phong van truyen ky về máy java phong van truyen ky

Trong hoạt động này được thực hiện trong nội sinh Nucleus Antonio Jose de Sucre ở Palo Verde, việc chuyển đổi sang sản xuất mới Fundaproal liên quan đến tái hòa nhập của vi xử lý các bà mẹ, có trách nhiệm và các đối tượng trong bộ máy sản xuất của đất nước thông qua các dự án giải quyết socioproductive, điều này như là một phần của quá trình này.

Quá trình xác định lại được khởi xướng bởi Fundaproal đáp ứng các vấn đề do sự vĩnh hằng Commander Hugo Rafael Chavez Frias và tiếp tục công nhân Tổng thống Nicolas Maduro trong mục tiêu 2.2.11.4 của Luật Kế hoạch của quốc gia, trong đó nhà máy điện phải chuyển đổi sứ mệnh và tầm nhìn của mình để trở nên hiệu quả và tự duy trì.

Tương tự như vậy, phù hợp với công việc được thực hiện bởi Fundaproal từ năm ngoái và theo để tiềm năng của từng nhà máy điện sẽ được liên kết với các bà mẹ xử lý với các cơ quan chính phủ khác nhau chịu trách nhiệm về tổ chức và tài trợ tín dụng cho việc thực hiện của các đơn vị xã hội hoặc sản xuất gia đình (UPS

You might also like

Leave a Reply