Latest News in Grid

Latest News in List

Latest Special

y học phương Đông và phương Tây dựa trên những nền tảng khác nhau nên cho tới hiện tại vẫn còn đa dạng điểm chưa thống nhất. Nhưng đối sở hữu đông trùng hạ thảo thì cả hai bên không chỉ cùng tán đồng về tác dụng chữa bệnh lý tưởng của đông trùng hạ thào mà còn bổ sung cho nhau trong việc đưa đông trùng hạ thảo phát triển thành huyền thoại trong y học:…