Latest News in Grid

Latest News in List

Latest Special

Vì thế, giai đoạn này, bà bầu sẽ cảm thấy nặng nề hơn khi vận động và đi lại. Mẹ yên tâm là bé vẫn phát triển rất bình thường.Thai nhi tuần 34 có cân nặng bao nhiêu? Kích thước thai khoảng 44 – 46 cm và trọng lượng trung bình là 2,1 đến 2,4…