Trà Chanh Quán – mạng xã hội giải trí online đang làm điên đảo teen

Không chỉ là mạng xã hội, Trà Chanh Quán còn các game dân gian vô cùng thú vị cho người chơi thỏa sức giải trí cùng bạn bè, người thân mỗi khi rảnh rỗi

mà bắt đầu có ý thức về chính trị, bắt đàu quan tâm đến lợi ích đất tra tranh quan nước và hăng tra tranh quan

tra chanh quan

hái hoạt động vi đất nước, là điều đáng khuyên khích. Bác cũng cổ vũ và ủng hộ chúng cháu chứ ạ!Băng Tâm lô rõ sự vui mừng vì cô thấy Lê Minh, chẳng những không trả lời gay gắt với ba minh, mà còn ãn nói sắc sảo, có lỹ lẽ. Cô hy vọng cuộc nói chuyên hôm nay sẽ vui vẻ, làm cho ba hiểu biết Lê Minh hơn. Ông cụ nói tiếp:Bác ca ngợi sự thức thời, sự nhạy bén của tuổi trẻ. Nhưng bác rất lo lắng và sợ sệt nứa, về sự vội vàng của cáo bạn. Quân đội Nhật, tuy gân đây có bị thua trận, nhưng họ còn rất đông, rất mạnh. Còn quân đồng minh, tuy- có thắng trận, nhưng họ đâu có đòng tâm nhất trí với nhau! Các đồng minh Anh, Pháp, Mỹ, muốn tiêu , diệt trục phát xít Đức 1 ý 1 Nhật, nhưng họ cũng đồng thời hạn chế và gây khó khăn cho Hồng quân Nga, kìm hãm Bự lớn mạnh của nước Nga, tìm cách cô lập và làm suy yếu Nga Xô để tiến tới tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản quốc tế. tai game iga Anh tính tai game iga

iga

xem: các cường quốc đã như vậy, thì nước Việt Nam bé nhỏ và yếu ớt của ta nên theo ai, chống ai? Tốt hơn hết, chúng ta đừng để họ lôi kéo vào vòng ảnh hưởng của họ, vào cuộc chiên khốc liêt này. Chúng ta không nên theo ai cả! Đó là quan điểm chính trị của bác, của những người thuộc tầng lớp bác. Các bác chỉ chuyên lo sản xuất ra nhiều của cải, đô dùng cho xã hội, lo dạy học để dân trí người mình được nâng cao, lo cứu chữa cho dân mình khỏi bệnh hoạn, tật nguyền. Đó là yêu nước, yêu đông loại, là phục vụ xâ hội dân sinh. Còn tầng Ịớp thanh niên các cháu, nên học hành cho giỏi để có nghề nghiệp vững, có đỗ đạt cao, để sau này, sẽ ra làm việc phục vụ xã hội, dân sinh như tầng lớp của bác bây giờ. Như thế, rõ ràng là có ích, là tót hơn đi làm chính trị suông, đi tham gia phe phái, bị lôi kéo vào chiến tranh chết chóc, phải không cháu? Thưa bác, nhưng nếu tai farmery quân Pháp, tai farmery quân Nhật vẫn còn trên đất nước mình, và nếu chúng còn đánh nhau ở đây, thì liêu đất nước mình có được yên ổn mà sản xuất ra của cải, dồ dùng, các. bác có còn được ngồi yên mà dạy học, mà chứa bênh không? Rồi thanh niên chúng cháu không bị Pháp thì bị Nhật bắt đi

You might also like

Leave a Reply