SAP xây dựng khu vực mới cho doanh nghiệp với số liệu về tai ionline

tai ionline Nhóm tai ionline phần mềm SAP kế hoạch một bộ phận mới xung quanh việc kinh doanh với dữ liệu.

tai ionline
Uwe AnspachSAP xây dựng khu vực mới cho doanh nghiệp với số liệu về

“Chúng tôi muốn giúp khách hàng của chúng tôi để xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu”, Ingrid Helen Arnold, trước Trưởng Công nghệ thông tin tại SAP, các cơ quan báo chí Đức cho biết.

Bạn sẽ dẫn các bộ phận mới ở Silicon Valley từ tháng tư. phần mềm phân tích tai ionline hiện đại, được cung cấp bởi SAP với chương trình của Hana, chuẩn bị dữ liệu, ví dụ, các cửa hàng trực tuyến trong Tải ionline cho nokiathời gian thực. “Chúng tôi muốn giúp khách hàng của chúng tôi để xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu,” Arnold nói.

“Làm cho một nhà sản xuất cửa sổ trước, cửa sổ trang bị cảm biến,” Arnold nói. “Đối với chúng tôi có thể thiết kế mô hình kinh doanh để nó có thể cung cấp cho khách hàng của mình sửa chữa nhanh chóng, dịch vụ an ninh bổ sung.”

Các doanh nghiệp mới sẽ bắt đầu với một số ít người. Trong sáu đến bảy tháng tới nền tảng kỹ thuật là để được đặt. “Ý tưởng là, trong những gì tạo thành dữ liệu và làm thế nào biết được họ.” Trong bước thứ hai mô hình kinh doanh được thiết kế. “Ngành Thú vị là ví dụ ngành công nghiệp bảo hiểm hoặc các ngành công nghiệp bán lẻ.”tai ionline

Ngoài ra, các dữ liệu từ các khách hàng khác nhau để so sánh và các xu hướng có thể được làm việc. Làm thế nào lớn nên khu vực này, Arnold vẫn chưa sẵn sàng để nói: “. Nó sẽ đóng góp tai ionline trongTải ionline 2016 những năm tới một phần đáng kể trong việc kinh doanh của SAP”

You might also like

Leave a Reply