Việc Luật Pháp, các đoàn thể nhận sửa chữa nhà hà nội

MILAN – Hàng ngàn người bao taigame7vienngocrong.org gồm nhận sửa chữa nhà hà nội sinh viên, Game 7 viên ngọc rồng công đoàn viên và người lao động đã tuần hành tại Paris và các thành phố khác của Pháp chống lại các cải cách lao động tranh hiện trước khi nghiên cứu của chính phủ. Đám rước Paris bắt đầu từ Place de la République, tiến thẳng đến quảng trường Place de la Nation, sau hành trình cổ điển nhất cho những người biểu tình ở thủ đô. Theo một tin nhắn từ William Martinet, chủ tịch của UNEF, Liên hiệp Sinh viên Quốc gia người Pháp cũng đã tổ chức một ngày hành động trên Thứ 5 Tháng Ba 17, họ đã xuống đường khoảng 500 nghìn người, trong đó 100.000 người trẻ.Khác bốn mươi raebbero được thêm vào trong tỉnh. Ở Lyon, các cuộc biểu tình biến thành xung đột giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Sự kiện này được gọi là rút ngay lập tức của Bộ trưởng Bộ Lao động  nhận sửa chữa nhà hà nội cải cách, Myriam El Khomri, trong đó một số đã được đặt tên là ‘Việc Luật Pháp’. Các cuộc biểu tình chống lại sự mở rộng của sa thải, rằng luật mới sẽ classifcare trong thể loại “kinh tế”: đó là khả năng cho các công ty để chấm dứt quan hệ lao động, như lĩnh vực mà họ đang hoạt động là trong cuộc khủng hoảng.Cũng có nguy cơ 35 giờ, mà các công đoàn không muốn bỏ cuộc. Nếu bạn làm việc nhiều hơn, giờ phải được tính là giờ làm thêm.

Đối với Tổng thống Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls là một nhận sửa chữa nhà hà nội thử nghiệm quyết định, đến mười bốn tháng kể từ cuộc đua tổng thống năm 2017. Trong khi kéo dài cái bóng của năm 2006, khi cuộc nổi dậy của sinh viên buộc chính phủ đồng thời dẫn đầu Dominique de Villepin rút CPE, hợp đồng lao động đầu tiên là cho phép sa thải linh hoạt hơn. Hôm qua, từ Venice, Hollande đã tìm cách xoa Game 7 viên ngọc rồng dịu tinh thần bằng cách nói rằng đây chỉ là một dự thảo luật.Việc huy động thanh niên và côngChơi 7 viên ngọc rồng nokia đoàn cũng đã bổ sung thêm một cuộc đình công của nhân viên đường sắt (SNCF) và tàu điện ngầm (RATP).

You might also like

Leave a Reply