Công ty Hoàng Giang sơn nhà rất lạ đã sảy ra tại Việt Nam ta

Thời gian gần đây Việt Nam đang sảy ra một câu truyện rất kì lạ người ta gọi nó là vi da handmade nam không ai có thể biết được nó là truyện gì

thảy cán bộ, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, thậm chí những cán bộ trong quân dội đi về nông thôn tuyên truyền ý niệm chủ nghĩa cộng sản. Bố tôi đến một công xã ở bốn tháng, ban ngày giúp nông dân làm ruộng, tối đến ông đi khắp làng cùng xã kêu gọi các phần tử tích cực giúp ông bài trừ các tệ nạn phong kiến như: bói số, xem tướng, thậm chí cả các mối lái. Bố vận động họ nên tin vào Đảng và chính phủ,không nên tin tưởng quỷ thần, bố còn đọc các phương châm chính sách của Đảng cho họ nghe. Thời đó, trên báo có đãng một bài thơ của một nông dân viết: “Phật à! Phật à! Mau xuống đi! Lạy ngài đã lâu, mà chẳng có lợi gì, cày ruộng thì có trâu, cơ giới hóa, nếu như linh thiêng thì biến ra ngài trước đi.”

Ví da handmade

Thế nhưng người trong thôn không những không giúp bố bài trừ những tệ nạn nêu trên, mà còn nhân cơ hội có cuộc họp, họ nói lên những khổ cực của mình. Họ than thở nhất là những năm gần đây rất nhiều người ữong thôn bị chết đói, đây là tai nạn kinh hoàng nhất trong ký ức của họ. Họ yêu cầu bố khi về thành phố, đem những sự thật này trinh lên cấp trên. Họ không sợ những tập tục phong kiến phục sinh, mà chỉ lo không có cái để ăn thôi.

Ví da handmade

Sau cuộc vận động trở về, thất vọng lớn hơn nữa đang chờ đón bố là đứa con trai hằng mong đợi cũng tan thành mây khói, tôi – đứa con gái thứ ba trong nhà chào đời. Mặc dù bố là một đảng viên nhưng vẫn tin tưởng truyền thông xưa nay của Khổng Tử: “Bất hiếu có ba tội, tội lớn nhất là không con nối dõi.” Ngoại cũng buồn rầu: mẹ không thể sinh con trai, không biết có bị bố ruồng bỏ không? Ở quê thường có câu: “Phụ nữ không sinh con trai không bằng cả con gà biết đẻ trứng.” Ngoại thấy nét mặt buồn rầu của bô’, muốn giải thích hộ cho mẹ rằng: iần này lại sinh con gái là bởi do bà không thành tâm lễ Phật, không thể đến chùa, không thể tụng kinh, đốt hương – năm 1963 các công xưởng sản xuất nhang đèn

>> Để sơn nhà tốt nhất và đẹp nhất các bạn hãy đến với công ty Hoàng Giang

You might also like

Leave a Reply