Read Article
03/11 2016

Gia đình của những người bị giết tại nhà máy ở Tambov sẽ nhận được thanh toán từ quỹ dự trữ Wattpad

Wattpad Từ quỹ dự trữ chính của vùng Tambov phân bổ 1,25 triệu rúp cho việc cung cấp hỗ trợ tài chính một thời gian với gia đình của các nạn nhân của đám cháy tại Tambov thuốc súng máy, xảy ra vào ngày 11 tháng 3 trong pomeski cửa hàng và đóng nắp thuốc […]