Read Article
12/14 2015

Heather Graham Nhắc hệ Jennifer Lawrence là nokia 8800

Không có câu hỏi Jennifer Lawrence hiện đang cưỡi một nghề nghiệp cao. Các cách quyến rũ thẳng thắn 25 tuổi, người đã làm rung chuyển thuyền với bức thư ngỏ của mình về khoảng cách tiền lương của Hollywood, chỉ cần giành một Quả cầu vàng cho “Joy” (mặc dù bộ phim   nokia 8800 đánh […]