Read Article
02/20 2016

Bắc CDU muốn thịt lợn trong căng tin công cộng kpah

kpah Với kpah một sự thúc đẩy để đảm bảo phục vụ thịt lợn trong căng tin của công chúng, CDU làm cho Schleswig-Holstein Landtag xôn xao. © photocrew – Fotolia.comAre sau khi Bắc CDU có thể như một bữa ăn trưa cái nhìn đặc biệt tiêu chuẩn trong căng tin công cộng tại Schleswig-Holstein.   […]