“quyền cơ bản là một cái gì đó có giá trị” ch play

Ch play Nhiều người cánh tả đã làm trong những ngày đầu của Cộng hòa Liên bang cứng với Luật cơ bản. Họ đã khiến các hãng không gián đoạn để Third Reich và không tin tưởng nhà nước và hiến pháp của nó. Trong số đó có Đảng Xanh phó quốc hội hiện tại Hans-Christian Ströbele. tagesschau.de hỏi ông về thái độ hiện tại của mình để Luật cơ bản.

tagesschau.de: là những câu chuyện của Luật cơ bản là một câu chuyện thành công?

Mất lòng tin sâu sắc của chính phủ: Luật sư Ströbele 1971 client Kunzelmann trong một quá trình ở Berlin

Hans-Christian Ströbele: game đánh bài Đối với cá nhân tôi, đó là bởi vì game đánh bài tôi nghĩ rằng trong những năm 60 vẫn còn nhiều quan hơn về Hiến pháp và nói chuyện so với ngày nay. Tôi nhận ra rằng quyền cơ bản là một cái gì đó có giá trị. Lúc đó tôi chỉ trích với nhiều người khác, rằng Luật cơ bản là không đủ chống phát-xít, hòa bình theo định hướng và căng thẳng xã hội. Hôm nay tôi nhìn thấy nó nhẹ hơn.

tagesschau.de: Điều gì gây ra sự thay đổi của bạn?

Ströbele: Tòa án Hiến pháp liên bang là những quyền cơ bản trở thành một ý nghĩa lớn hơn nhiều và cụ thể hơn trong việc giải thích pháp luật. Trong gia đình, pháp luật hình sự, Tòa án Hiến pháp đã tạo hiện đại hóa và bảo vệ các quyền của công dân rất cụ thể. Trước đó, người phụ nữ đã phải mang tên của người đàn ông và việc nhà.Người đàn ông cuối cùng đã gọi các mũi chích ngừa. Con ngoài giá thú được coi là không liên quan đến người cha. Ở đây, Tòa án đã khuyến khích việc trao quyền cho phụ nữ. Nếu trước đây game đánh bài tôi đã lập luận như một luật sư tại tòa án với các quyền cơ bản, nó đã nói: Ai không có lập luận đúng đắn, đó là lý do tại sao ông dựa trên cụm chung của Hiến pháp ‘. Đây không còn là trường hợp ngày hôm nay. Ở khía cạnh này, các định luật cơ bản – với sự giúp đỡ của Tòa án Hiến pháp Liên bang – bây giờ trị giá hơn rất nhiều.

Hans-Christian Ströbele (* 1939) đang ngồi cho đảng Xanh trong Bundestag từ năm 1998. Các luật sư được tính trong 60 năm ngày thành lập của luật sư đầu tiên tập thể xã hội chủ nghĩa của Cộng hòa Liên bang và đại diện, trong số những thứ khác, những kẻ khủng bố RAF game đánh bài Baader.Sau khi trục xuất ông khỏi SPD, ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo của phong trào xanh-thay thế ở Đức. Năm 2002, ông giành Xanh đầu tiên một nhiệm vụ trực tiếp cho các Bundestag.

ch play

tagesschau.de: Nếu sự hiểu biết khác trong những quyền cơ bản của một xã hội trưởng thành như thế nào?

Ströbele: Các xã hội đã thay đổi, và tòa án đã thay đổi. Lúc đầu, nó đã có danh tiếng của một Keeper bảo thủ. Trong khi đó, nó đã phát triển bản thân và thậm chí từ Điều 1 và Điều 2 quyền cơ bản bổ sung – như quyền thông tin tự quyết. Tòa án các quyền cơ bản thông qua các án lệ của nó thích nghi với những gì đã được phát triển trong giảng dạy và những gì đã thay đổi trong xã hội hiện đại của nhận thức.

Bổ sung thường có nghĩa là suy thoái

tagesschau.de: Mặt khác, nhiều người tự do Game ivegas dành cho điện thoại iphone  dân sự đã bị hạn chế trong những năm qua.

Ít hy vọng cho quyền ở lại: tại nơi ở tị nạn tại sân bay Frankfurt

Ströbele: Ngoài ra còn có những mặt tiêu cực.Bất cứ khi nào các quy định trong lĩnh vực quyền cơ bản đã trở nên dài hơn và một sản phẩm với một) đã được thêm vào, đó là một tín hiệu cho một sự hạn chế và do đó sự suy giảm của các công dân. Hãy quyền bất khả xâm phạm của các nhà. game đánh bài  Điều 13 hiện nay sáu lần miễn là nó đã được ban, vì bạn đã viết vào một loạt các hạn chế, chẳng hạn như đối với sự ra đời của việc nghe trộm lớn. Tình hình cũng tương tự như ở nhà thương điên. Đó không phải là một chương vẻ vang của pháp luật Đức. Điểm mấu chốt của đánh giá của tôi, tuy nhiên, là tích cực.

Luật cơ bản “60 Years”

Trong loạt bài này có thểtagesschau.de người có tiếng nói của họ, mà lịch sử được liên kết chặt chẽ với các Luật cơ bản. Họ mô tả ở đây tầm nhìn cá nhân của mình 60 năm lịch sử lập hiến.

tagesschau.de: là những bài kiểm tra lớn nhất đối với các Luật cơ bản gì cho bạn?

Ströbele: Những tranh cãi về các máy nghe lén lớn và những quyền căn bản để tị nạn có Luật cơ bản căng thẳng đến mức giới hạn tối đa. Trong Điều 19 cũng quy định rằng game đánh bài các quyền cơ bản có thể không được xâm phạm trong nội dung thiết yếu của mình. Vì vậy, bản chất là gì? Theo quan điểm của tôi, cơ quan lập pháp đã đi quá xa ở đây.Trong những tình huống nhất định trong khu vực nhất định của một bất khả xâm phạm của nhà không có câu hỏi. Điều này tiếp tục cho đến ngày nay. Tôi nhớ lại những cuộc tranh luận trên các tìm kiếm trực tuyến. Ở đây nhà nước cho rằng để có thể thâm nhập vào một khu vực đã được chuẩn bị giới hạn sau khi luật học gần đây của Tòa án Hiến pháp.

ch play

tagesschau.de: Đây là những ví dụ từ quá khứ gần đây – nhưng cuộc tranh luận về một mối đe dọa của Luật cơ bản, có thực sự đã có trong những năm năm mươi và sáu mươi.

Chancellor và Công ty: Adenauer thăm 1.956 binh sĩ của lực lượng vũ trang mới trong Andernach

Ströbele: Ngoài ra tôi đã chứng minh trong những năm sáu mươi đến việc sửa đổi của Luật cơ bản của pháp luật khẩn cấp. Tôi nghĩ đó là một mối đe dọa mạnh mẽ đến nền dân chủ của chúng tôi. Hôm nay tôi có thể nói rằng nguy cơ này đã không được thực hiện, bởi vì các luật này chưa được áp dụng. Các phản ví dụ sẽ là những tranh cãi về việc tái vũ trang của những năm năm mươi. Các câu hỏi liệu nước Tải ivegas phiên bản mới nhất  Cộng hòa Liên bang có thể có quân đội đã được đưa vào hiến pháp với điều kiện rất hạn chế, nó chỉ nên được sử dụng để bảo vệ chống lại một kẻ thù nước ngoài. Điều này bây giờ rất nhiều dịu lại và được mở rộng – ở đây, những nỗi lo sợ đã trở thành sự thật. Quân đội Đức là một quân sự như bất kỳ khác và được sử dụng trên toàn thế giới không may trong các hoạt động chiến tranh thậm chí chống lại những tên cướp biển.

“Thiếu tính hợp pháp”

tagesschau.de: Năm 1989, Luật cơ bản về CHDC game đánh bài                      Đức trước đây. Đã toàn dân một lần nữa đã được đệ trình trong một cuộc trưng cầu?

Ströbele: Chắc chắn là có. Đó là một sai lầm, rằng cuộc bỏ phiếu này không được tổ chức. Điều này có Cộng hòa Liên bang mới mang lại thiếu tính hợp pháp. Điều 146 quy định thực sự mà người dân Đức quyết định về Hiến pháp. Tôi nghĩ rằng nó sẽ có những luật cơ bản coi là mạnh hơn so với hiến pháp cuối cùng của nó. Tôi vẫn nhận được rất nhiều thư từ người dân có nhu cầu đó.

tagesschau.de: Chia sẻ, rằng Hiệp ước Lisbon có nguy cơ lo sợ chủ quyền của nước Cộng hòa Liên bang?

Đánh giá các quyền cơ bản để: Thẩm phán của Tòa án Hiến pháp

Ströbele: Có – cùng với Tòa án Hiến pháp liên bang. Karlsruhe đã cố gắng trong một số quyết định, càng nhiều càng tốt để tiết kiệm – ngay cả về thẩm quyền của mình, bởi game đánh bài vì Tòa án Hiến pháp thực sự sẽ mất một số trách nhiệm.Nhưng nhiều cũng được ước tính là bi quan.Tôi không nghĩ rằng Luật cơ bản sẽ mất hết ý nghĩa của Hiệp ước Lisbon. Bạn có một sự cân bằng mối quan hệ mới, ngay cả với sự giúp đỡ của Karlsruhe. Bản án là yes.

You might also like

Leave a Reply