Và chuẩn bị cưói nhau trưóc khi Phong đi phí bảo hiểm ô tô

Bà Lệ Chi nói lảm nhảm như ngưòi bị mất trí:Đã bao nãm nay, tôi. đau khổ. Tôi lẩn trốn. như một con chó bị săn đuổi. Tôi. căm bảo hiểm xe oto bảo hiểm xe oto thù. Ông Hùng không thể ngò đến một cuộc gặp gỗ như thế này. Ông đoán chắc Phong và Lan đã lừa dối vố chồng ông. Ồng quyết bắt quả tang là hai đứa vẫn ỏ đây và chuẩn bị cưói nhau trưóc khi Phong đi. Mặt khác ông cũng muốn nhân dịp này, nói thẳng vói bố mẹ của Lan là ông không thể kết thông gia vói họ dưọc. Ồng không ngò mẹ Lan lại là Kim Dung, cô con gái ông chủ nuôi mình ngày xưa. Tại sao bà ta lại ò dây.

Ong tưỏng bà ta đã chết hoặc theo chồng vào Nam rồi chứ? Tại sao bà ta lại phải dổi tên dổi họ? Chính điêu này. Thực ra, điêu này cũng dễ hiểu, chính ông cũng đã thay tên từ Trừng thành Hùng.

Việc dổi tên này xảy ra sau làn ông bị dịch bắt hồi mói vào bộ dội. Có lố cũng vĩ thế mà mẹ Lan, nghe đến tồn Hùng cũtig chồng biết ai.

Bày giò phí bảo hiểm ô tô bắt buộc hoàn cảnh dfi dồn đáy ổng phải mặt đối mặt vói bà ta, ỏng biết in phí bảo hiểm ô tô bắt buộc nổi ra làm sao dây? Mặt ổng xám ngoét.

Viộc đã qua. lâu rồi, nhác lại làm gì.

Tỏi phí bảo hiểm ô tô rất ân hẠn phí bảo hiểm ô tô . „Bà Lệ Chi nghiến chặt hai hàm răng, đỏi mắt đcn loe sáng, mỏng chùng muón nhảy xổ vào ngưòi đúng trưóc mặt mình.

You might also like

Leave a Reply