“Những nỗ lực đã không được Vô hạn Hãy Dàn” co thu online

thành công đạt được Nur Widiastuti chắc chắn không dễ dàng như quay lòng bàn tay. Những người phụ nữ thân mật gọi là Widia đã trải qua nhiều thăng trầm.

co thu online

Tuy nhiên, tất cả Widia sống với niềm đam mê và không bao giờ bỏ mẹ của ba người con trai để trải nghiệm những thành quả của công việc khó khăn của mình.

co thu online

co thu online
Widia cho biết, điều khó khăn nhất trong chính xác vân tay tiên phong (JHC) Đây là thời gian để tạo ra phương pháp và hệ thống học tập của riêng bạn. Được cho

co thu online

là khó khăn, nói Widia, bởi vì vật liệu áp trong JHC là một loại vật liệu đặc biệt mà không tồn tại trong các trường học và các trung tâm giáo dục khác. Do đó, Widia phải được chọn lọc trong việc đưa ra các tài liệu và phương pháp để trẻ em có thể bắt số học một cách tối ưu.

co thu online
“Điều khó khăn nhất đối với việc thiết lập JHC ya viết tài liệu, giáo trình và hệ thống học tập. Tôi muốn những đứa trẻ không cảm thấy khó khăn trong vật liệu đang được giảng dạy,

co thu online

“Widia nói với Metropolitan.

You might also like

Leave a Reply