Nhưng đây là ngôi nhà gạch to cao, hai gian rộng, ĩôl đi ồ giữa máy hút bụi

thấy cụ vẫn yên lặng, bèn hỏi lại:
I Tất nhiên cụ giúp tôi làm việc nghĩa cả?
I Tôi nghĩ!- Cụ Hàm Chương trả. – Giặc Phú Lãng chiếm xong lục tinh Nam Kỳ, tất sẽ âm mưu thôn tính nốt Bắc Kỳ ta! Thực tình mà nói, thế lực của. Còn việc phù Lê, thì máy rửa xe tôi xin bái ngảnh mà tránh cho xa, đế máy rửa xe khỏi cháy thành vạ lây!
Sau một hồi trầm ngâm, ông cả. – Cụ Hàm Chương đáp. – Cũng không nên tin theo, vì họ núp bóng hắc ám, chống lại triều đình, như tôi máy phát điện vừa nói, làm máy phát điện như vậy là dọn đưòng. – Mòi cụ! Mòi cậu Ba, ta cùng cạn chén!
Chương Hai mươi tám
NĂM Tự SÚC THÚ HAI MƯƠI LẪM 1
( m lịch năm Nhàm Thân -. (Tục ngữ)
n
Đào, đông đảo lái tơ lụa, tay nải trên lưng, đi đi lại lại, nói chuyện giá cả cao hạ vói nhau. Tại những cửa hiệu lớn, khách hàng ra vào nhộn nhịp. Vì ngưòi mua kẻ bán tụ tập đông đúc hai bên vỉa hè, nên một ông già đầu đội nón sơn thầy đồ, mặc áo kép lụa. Đến phô~~ Cầu Đông, Hàng Đường, ông bước lên hè, vào thẳng hiệu Diên Thái. Lúc này bà trẻ Năm, đương ngồi hàng, thấy ông già hạ nón bưốc vào liền đứng dậy chào:
– Chào cụ Mền đã ra. – Dạ thưa có! Thầy cháu đương ngồi chơi trên gác.


Bà Năm đáp rồi quay vào phía tron« gọi. Sửu di! Con đita bốc Ba Mền lên gốcl
Tức thì, một cậu bố lên tốm, từ trong nhà chạy ra cúi đầu chào: “Cháu chào.

Ngõ Hàng Mãn sát với đền Bạch Mã, là nơi ỏ của những ngưòi buôn mèo. Không phải phô~~ phường Kẻ Chợ lắm chuột mà phải cần mèo, mà vì cồ một sô~~ ngưòi rất chuộng thịt mèo, họ ưng. Qua đền máy hút bụi Bạch Mã là tới hiệu máy hút bụi cao lâu Nguyên Lợi.

vẫn là ngôi nhà kiểu mái cổ diêm, có gác xây lùi vào trong khoảng chục bước, như thường thấy tại Kẻ Chợ. Nhưng đây là ngôi nhà gạch to cao, hai gian rộng, ĩôl đi ồ giữa. Như mọi hiệu cao lâu khác, bếp được đặt ngay ngoài cửa hàng chiếm hết một gian bên.

Kiểu bếp đứng, ba chỗ đun, có toa hút khói, xây giáp vách láng giềng.

You might also like

Leave a Reply