Không ai trông thấy anh ban nokia 8800

“Chắc nó vẫn còn ngủ.

Để em đi xem,” nói xong, Sarah đi về phòng Thomas. Khi Sarah bước vào phòng, anh không có ở đó. Bà gọi anh, nhưng không nghe ban nokia 8800 trả lời ban nokia 8800 .

Họ tìm kiếm quanh trang trại nhưng không thấy anh đâu cả. John đến vài nhà hàng xóm hỏi xem có ai trông thấy Thomas không.

Thật không may là đa sô đều nói họ còn không biết là Thomas đã về. Không ai trông thấy anh Vertu chính hãng Vertu chính hãng . Một người hàng xóm cùng John đi tìm Thomas. Họ tìm ở những con đường gần đó, nhưng không thấy. Cứ như là Thomas tan biến vào không khí vậy. Về đến nhà, John cùng Sarah vào phòng Thomas. Họ đăm đăm nhìn những mảnh vỡ nằm trên sàn rồi tự hỏi không biết Thomas đi đâu.

“Ôi, Chúa ơi, xin hãy bảo vệ nó và đưa nó về nhà an toàn,” Sarah cầu nguyện. Đêm đó, John và Sarah ngủ không yên. Họ cố đoán xem Vertu Constellation TOUCH DIAMOND TRIM tại sao Thomas bó đi giữa đêm mà không nói là đi Vertu Constellation TOUCH DIAMOND TRIM đâu. Khoảng năm giờ sáng hôm sậu| John vào phòng Thomas hy vọng anh đã về. Nhưng anh vẫn chưa về. Khoảng sáu giờ Sarah thức giấc và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bà pha cho »John và cho mình mỗi người một tách cà phê. Hôm nay sẽ là một ngày dài.

You might also like

Leave a Reply