Guingamp: Liên hiệp muốn chiếm quảng trường trước tòa thị chính tai bigkool

tai bigkool  đại diện công đoàn CGT, FSU, Solidaires và FO kêu gọi một cuộc biểu tình vào thứ năm ngày 31 tháng 3, với  tai bigkoolmột khởi hành lúc 14 giờ tối thay vì Vally, Guingamp.

tai bigkool

Một ngày khi nhiều huy động được lên kế hoạch để bảo đảm thu hồi hóa đơn tai bigkool  El-Khomri. Lúc 18 giờ chiều,

đoàn diễu hành có kế hoạch đi du lịch đến thị trấn của Guingamp. “Chúng tôi tổ chức một” Đêm trắng “, Henry nói Jean, FSU. Chúng tôi sẽ cài đặt một barnum và buổi hòa nhạc được lên kế hoạch.

tai bigkool

Ý tưởng là để chiếm một vị trí trong thành phố. tai bigkool  Cách phong

trào Indignados ở Tây Ban Nha.

You might also like

Leave a Reply