Đại tấu, Nhị tẩu, cả hai đểu vui mừng trum ban ca

Điền Đại nhìn cây khóc lớn. Thấy vậy, người em liền nói: Cái cây này đáng giá là bao! Huynh trưởng hà tất phải tiếc khóc như vậy! Điền Đại. Tồi nghĩ ba anh em ta, sinh cùng một họ, cùng cha cùng mẹ, cũng giống như cái cây này, cành lá đều sinh ra từ một rễ,. Hôm qua, bàn chặt cây chia làm ba đoạn, nó khồng trum ban ca muốn phân li nên chỉ trum ban ca trong một đêm đã chết khô. Ba anh em ta sau khi phân li, rồi cũng chết khô như cái cày này; làm sao mà có ngày phồn vinh thịnh vượng cho được, vì.

Mọi người khổng phân li, tình nguyện vẫn cùng nhau chung sống như cũ. Ba người vợ nghe thấy tiếng khóc trước nhà, chạy ra xem, mới rõ nguyên do. Đại tấu, Nhị tẩu, cả hai đểu vui mừng.

Chỉ có Tam lẩu là không toại nguyện, nói ra lời oán hận.

Điền Tam muốn đuổi vợ đi.

Hai người anh khuyên không Hướng Dẫn Trùm bắn cá nên làm thế Hướng Dẫn Trùm bắn cá . Tam tẩu uất ức quay vào phòng tự treo cổ chết. Lại nói Điền Đại vô cùng thương tiếc cây Tử Kinh, chàng đi đến nhìn xem, cây bỗng tự Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại đứng lên Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại thẳng tắp, cành. Điền Đại vội gọi hai người em tới xem, ai cũng luôn miệng xuýt xoa. Từ đó, qua các đòi, Điền thị đều chung sống vói nhau.

Có thơ làm chứng như sau:Dưới cây bàn bạc ba anh emHoa cũng như người lẽ hợp tan. Đồng khí thân cành không cắt đoạn,Không nghe theo ỷ phụ nhân khuyên. Câu thứ hai nói: Hoa Ngạc chung chăn đẹp kém gì – Lúc đắp chung chăn trong lầu Hoa Ngạc. Cái lầu Hoa Ngạc này nằm trong thành Trường An ở Thiểm Tây do Huyền tôn hoàng đế nhà Đại Đường cho xây dựng nên. Huyền tôn hoàng đế tức là Đường Minh Hoàng. Nhà vua vốn là tôn thất nhà Đường, do Vi thị loạn chính, Võ Tam Tư chuyên quyền, Minh Hoàng khởi binh giết đi, lên ngôi.

You might also like

Leave a Reply