Bộ trưởng Marco Torres tham gia cuộc họp ngày 1 Hệ thống phân phối dân Làng vui chơi

Làng vui chơi  Nhân dân và Chính phủ chi tiết tinh tế về tổ chức của các cấp ủy địa phương cung ứng và sản xuất / Hoạt động này được Làng vui chơi dẫn dắt bởi các Phó Chủ tịch, Aristobulo Isturiz

Hoạt động này được dẫn đầu bởi Phó Chủ tịch, Aristobulo Isturiz, Bộ trưởng các Bộ Sức mạnh Nhân dân về Làng vui chơi   thực phẩm và phụ nữ, Rodolfo Marco Torres và Gladys Requena và Phó chủ tịch phát triển của chủ nghĩa xã hội theo lãnh thổ Isis Ochoa, người đã nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường các mô hình phân phối mới do người lao động Tổng thống Nicolas Maduro Moros đề xuất và thúc đẩy việc tái cơ cấu của Phái đoàn thực phẩm.

Tại cuộc họp, cũng tham dự của các thống đốc của Cojedes và Yaracuy, Erika Farias và Julio León Heredia, Thủ trưởng mạng Cài đặt làng vui chơi dt về cho điện thoại  lưới phân phối Nhà nước Cơ quan Mercal và các quốc gia dân Power.

Phó Chủ tịch Isturiz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh lương thực cho người dân Venezuela và chiến đấu chống lại tích trữ. “Chúng ta phải xây dựng một mô hình kinh tế sản xuất để hỗ trợ những người cần nhất và để đảm bảo sự sâu sắc của cách mạng”, ông nói.

Hội nghị cũng cho phép để giải quyết các phạm vi của việc thực hiện các cân đối cung mọi nhà và tinh chỉnh chi tiết về tổ chức của Ủy ban địa phương cung ứng và sản xuất. Về vấn đề này, Bộ trưởng Marco Torres nói rằng hệ thống mới này đã mang lại kết quả tích cực kể từ khi sáng tạo của nó.

Người đứng đầu danh mục thực phẩm đã kêu gọi những người có mặt để làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu mà Quốc điều hành về vấn đề này. “Tôi chắc chắn rằng việc tái giới thiệu của Phái đoàn thực phẩm đang đạt được, một mẫu của nó là hệ thống phân phối thực phẩm của nhân dân,” ông nói.

Làng vui chơi

Hoạt động này là một phần trong những nỗ lực của Chính phủ Bolivia để thúc đẩy sự hoạt hóa của 14 Làng vui chơi   động cơ Tải game làng vui chơi 2016 sản xuất của đất nước và đảm bảo chủ quyền lương thực, di sản vĩnh cửu của chúng ta về Commander Hugo Rafael Chavez Frias

You might also like

Leave a Reply